Torebøen bustadfelt i Øystese

Nytt bustadfelt med kvalitetar som me berre har i Hardanger! Fjord, fjell og fonn!
Din bustaddraum kan no verta røyndom! Endeleg kan me tilby einebustadtomter sentralt plasserte i Øystese. I «Torebøen» bustadfelt kan du realisere til bustaddraum.

Prisar frå kr 800.000,-

"Fyrstemann til mølla" prinsippet!
Totalt 11 einebustadtomter vert no lagt ut for sal. Dei vil vere byggjeklare frå våren 2017. Totalt kan det koma 31 bustadeinigar i dette nye feltet, der 20 av desse vil vere i kjedehus.

Byggjefeltet ha gangavstand til Øystese sentrum og alle servicetilbod. I tillegg er det korte avstandar til skogsturar i nærområde. Feltet ligg også på vegen til friluftsområdet Fitjadalen.

Tomtekart
Prisar
A1

Seld!
A2
ca 900 m2
kr 850.000,-
+ omk
A3
ca 800 m2
kr 900.000,-
+ omk
A4
ca 700 m2
kr 900.000,-
+ omk
A5

Seld!
A6

Seld!
A7

Seld!
A8
ca 800 m2
kr 1.150.000,-
+ omk
A9

Seld!
A10

Seld!
A11

Seld!
Vedlegg
 
Prospekt
 
Reguleringsplan
 
Sit.plan
 
Budskjema
Kontakt
Interessert? Ta kontakt!
Kvammabygg AS v/ Arne Lunestad
 
41 40 29 79
 
arne@kvammabygg.no