Kjedehus i Torebøen bustadfelt i Øystese

Nytt bustadfelt med kvalitetar som me berre har i Hardanger! Fjord, fjell og fonn!
Din bustaddraum kan no verta røyndom! Endeleg kan me tilby kjedehus sentralt plasserte i Øystese. I «Torebøen» bustadfelt kan du realisere til bustaddraum.

Prisar frå kr 2.590.000,-
"Klart for eigeninnsats" - for deg som både kan og vil gjere ein del sjølv! Prisar frå kr 2.440.000,-
Alle kjedehusa i feltet er no lagt ut for sal.  Totalt kan det koma 31 bustadeinigar i dette nye feltet, der 20 av desse vil vere i kjedehus.

Byggjefeltet ha gangavstand til Øystese sentrum og alle servicetilbod. I tillegg er det korte avstandar til skogsturar i nærområde. Feltet ligg også på vegen til friluftsområdet Fitjadalen.

"Fyrstemann til mølla" prinsippet!
Situasjonskart
Prisar
BK1-1
Tomt ca 460 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.590.000,-
(kr. 2.790.000,)
+ omk
BK1-2
Tomt ca 400 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.590.000,-
(kr. 2.790.000,)
+ omk
BK2-1
Tomt ca 520 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.640.000,-
(kr. 2.840.000,)
+ omk
BK2-2
Tomt ca 380 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.640.000,-
(kr. 2.840.000,)
+ omk
BK2-3
Tomt ca 390 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.640.000,-
(kr. 2.840.000,)
+ omk
BK2-4
Tomt ca 390 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.640.000,-
(kr. 2.840.000,)
+ omk
BK2-5

Seld!
BK3-1
Tomt ca 450 m2
BRA 143 m2
P-Rom 102,6 m2

kr 3.390.000,-
+ omk
BK3-2
Tomt ca 410 m2
BRA 143 m2
P-Rom 102,6 m2

kr 3.340.000,-
+ omk
BK3-3
Tomt ca 430 m2
BRA 143 m2
P-Rom 102,6 m2

kr 3.340.000,-
+ omk
BK3-4

Seld!
BK3-5

Seld!
BK3-6

Seld!
BK4-1
Tomt ca 345 m2
BRA 143 m2
P-Rom 102,6 m2

kr 3.390.000,-
+ omk
BK4-2
Tomt ca 450 m2
BRA 143 m2
P-Rom 102,6 m2

kr 3.340.000,-
+ omk
BK4-3
Tomt ca 450 m2
BRA 143 m2
P-Rom 102,6 m2

kr 3.340.000,-
+ omk
BK4-4
Tomt ca 450 m2
BRA 143 m2
P-Rom 102,6 m2

kr 3.390.000,-
+ omk
BK5-1
Tomt ca 460 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.740.000,-
(kr. 2.940.000,)
+ omk
BK5-2
Tomt ca 350 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.740.000,-
(kr. 2.940.000,)
+ omk
BK5-3
Tomt ca 460 m2
BRA 109,2 (127,3)
P-Rom 57,5

kr 2.740.000,-
(kr. 2.940.000,)
+ omk
Om kjedehusa
Det er totalt tre typar ulike kjedehus på Torebøen, type A, B og C. Plassering av dei ulike typane står angitt på situasjonsplan. For type A og C kan ein også velje to ulike alternative planløysingar.

Kjedehusa er utforma med effektive planløysingar. Det skrånande terrenget i byggjefeltet Tørebøen sikrar gode utsiktstilhøve for bustadane.

Sjå prospektet for meir informasjon om dei ulike hustypane og alternative planløysingar.

Vedlegg
 
Prospekt
 
Teikningar
 
Budskjema
 
Reguleringsplan
 
Situasjonsplan
 
Kjøkken
Kontakt
Interessert? Ta kontakt!
Kvammabygg AS v/ Arne Lunestad
 
41 40 29 79
 
arne@kvammabygg.no