Velkomen!

VÅRE TENESTER

Totalentreprenør

Ynskjer du ein enkel byggjeprosess, og kun 1 aktør å forhalde deg til? Me tilbyr å vere din profesjonelle part i alle byggjeprosjekt, både mot myndigheter og alle fagområde.

Nybygg

Store og små prosjekt. Frå garasje til einebustad - alt er av interesse for oss!

Tilbygg

Ynskjer du betre plass? Me kan hjelpe både med planlegging og utførelse!

Ombygging

Endre planløysing eller utforming?

​Ta kontakt, me hjelper deg!

Rehabilitering

Forny bustaden din!

​Med god planlegging og utførelse kan du oppnå store forbetringar, både i høve energi, universell utfroming og andre krav til dagens standard.

Andre prosjekt?

Ta kontakt, me er interesserte i alle typar prosjekt!

 

Kontakt oss

Forespørslar og pristilbod, kontakt:

Arne Lunestad / Dagleg leiar

Ingeniør

Tlf: 41 40 29 79

E-post:

Prosjekter under arbeid, kontakt:

Arne Johan Heggland / Driftsleiar

Byggmeister

Tlf: 971 35 803

E-post:

Heine Vik / Prosjektleiar

Ingeniør

Tlf: 952 86 229

E-post:

* = nødvendig informasjon

TILSETTE

Me har over 15 dedikerte fagarbeidere innan tømrar- og murerfaget, og er såleis godt rusta for dei fleste prosjekt. Lærlingar inngår som ein viktig del av vårt rekrutteringsarbeid.

ANDRE AVDELINGAR

Kvammabygg AS består av totalt 3 avdelingar; utførande enreprenør, byggjevareutsal og arkitekt- og ingeniørtenester. Besøk gjerne våre andre avdelingar ved å trykke på logo under!

  •